Toshiba

Toshiba HSM165V1UFZ ( 9.000 BTU) R22

Stok Durumunu Sorunuz

Toshiba HSM215V3UDZ (12.727 BTU) R22

Stok Durumunu Sorunuz

Toshiba PA108M1C-4DZDE2 (9.000 BTU) R410A

Stok Durumunu Sorunuz

Toshiba PA145G1C-4FT1 (12.350 BTU) R410A

Stok Durumunu Sorunuz

Toshiba PA215M2CS-4KU (18.000 BTU) R410A

Stok Durumunu Sorunuz

Toshiba PA270G2CS-4MU1 (24.000 BTU) R410A

Stok Durumunu Sorunuz

Toshiba PH400G2CS-4KU1 (24.243 BTU) R22

Stok Durumunu Sorunuz